Kalendriaasta 2024 liikmemaks seltsi liikmele vanuses kuni 70. eluaastani 140 EUR ja seltsi liikmele vanusega alates 70 eluaastast kuni 80 eluaastani 100 EUR. Üle 80-aastastele on liikmemaks 50 EUR! Suurulukiküttimise loa saamiseks peab liikmemaks olema tasutud jooksva aasta 1. juuniks.
Liikmemaksu saab tasuda ülekandega Muhu JS a/arvel EE392200221021815037

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetuse abil ehitatakse Muhu Jahiseltsi abihoonest ulukite esmakäitlusruumid, kus on olemas kaasaegsed tingimused jahiulukite esmakäitluse aastaringseks teostamiseks

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)toetuse abil parendatakse Muhu Js laskepaik ja laske tingimused.